Canlı Hematolojide Kan
Morfolojisi

Bir Damla Kandaki Sağlık

Karanlıkalan Mikroskobisi ile canlı kan analizi

Kan bedenimizde meydana gelen fiziksel ve metabolik süreçlerin bir göstergesi olarak, sağlığın en önemli göstergelerinden biridir. Kanımızda, kanımız da bulunan bir takım materyaller ve kan plazması dediğimiz sıvıdan meydana gelir. Kanımızda alyuvar, akyuvar dediğimiz ve sağlık durumumuzun dengesinde meydana gelen değişikliklere duyarlı birçok farklı içerik bulunmaktadır. Kolesterol, kan basıncı değişiklileri, aritmi, yüksek ve düşük tansiyon, parazitik ve bakteriyel sorunlar, kalp ve damar hastalıkları, dalak ve karaciğer problemleri, yetersiz oksijen alımı, hızlı yaşlanma, kötü beslenme, serbest radikal ve ağır metaller, kristaller ve bunun gibi sayabileceğimiz birçok şeyi kanımızda görebilmemiz ve ilgili sağlık problemleri henüz ortaya çıkmadan bu sorunların önüne geçebilmemiz mümkündür.

Bir damla kan ile yukarıda belirttiğimiz birçok sorunu kan üzerinden teşhis etmemiz mümkündür. İlgili teşhis yöntemi ise önleyici ve holistik tıp uygulamalarında çok önemli bir yere sahip olan KARANLIK ALAN MİKROSKOBİSİDİR. Karanlık Alan Mikroskobu aracılığı ile alınan bir damla kan ile canlı kan üzerinden (periferik yayma olmaksızın) gerçekleştirilen 20 dk – 30 dk’lık bir analiz ile belirttiğimiz bir çok sağlık sorunu ve problemi önceden teşhis ve analiz etmemiz mümkün hala gelmektedir. Karanlık Alan Kan analizi kişiye özel bir analiz olup sayısal/rakamsal (kantitatif) değerlerin yorumlanmasından çok anlamsal ve kalitesel (kalitatif) bir analiz yöntemidir.

Karanlık Alan Mikroskobu Analizinde, konvansiyonel teşhis metot ve uygulamaları ile yapılan uygulamalardan farklı olarak, kişinin bilimsel veri ve bilgiler ışığında yaşam tarzını değiştirmek adına semptomatik uygulamalar yerine önleyici (preventive) ve daha derin bir teşhissel ve tedavisel bir uygulama gerçekleştirilmektedir.

Önleyici ve Holistik uygulamaların semptomatik tedavi değil daha derinde yatan sebeplere ulaşarak sorunu kökünden temizlemek ve oluşabilecek bir hastalık veya problemi önceden engellemeye yönelik uygulamalar olduğunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

DF Mikroskop >>

Karanlık alan ile Görünmeyeni Görün

DF Mikroskop >>